previous arrow
next arrow
Slider


S.M. Pharmaceutical Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1962 เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน คู่ค้าและชุมชน พร้อมเปิดรับมุมมองการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

Our Vision

เป็นหนึ่งในบริษัทยาชั้นนำของไทย ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและบริการ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Our Mission

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง

Our Value

เราเคารพ ซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าและพนักงานของเรา
ด้วยทัศนคติเชิงบวก

Who We Are

เราเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร กระบวนการดำเนินงานและสังคม