Home » ทำไมผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 จึงเสียชีวิต และ ACETYLCYSTEINE ช่วยเสริมภูมิสู้ Covid-19 ได้จริงๆ หรือ ?

ทำไมผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 จึงเสียชีวิต และ ACETYLCYSTEINE ช่วยเสริมภูมิสู้ Covid-19 ได้จริงๆ หรือ ?

  • by

ทำไมผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 จึงเสียชีวิต ?

ไวรัส covid-19 ทำให้ร่างกายมีปริมาณอนุมูลอิสระทำร้ายปอดเพิ่มขึ้นในระดับรุนแรงส่งผลให้ปอดเกิดการอักเสบและถูกทำลาย ก่อให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุด

ACETYLCYSTEINE ช่วยเสริมภูมิสู้ Covid-19 ได้จริงๆ หรือ ?

จากการศึกษาพบว่า ACETYLCYSTEINE มีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเมื่อเกิดการติดเชื้ออีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก (Potent Antioxidant) โดยเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระโดยตรง และเป็นสารตั้งต้นของกลูต้าไธโอน

“ACETYLCYSTEINE ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบที่ปอด และเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัส”

วิธีรับประทาน ACETYLCYSTEINE ช่วยเสริมภูมิสู้ Covid-19

ACETYLCYSTEINE รับประทาน 600 mg วันละ 1-2 ครั้ง
เพื่อร่างกายที่แข็งแรงสู้กับ Covid-19

อ้างอิง
[1]Tomàs Casanova, Mutien Garigliany N-Acetylcysteine: An Old Drug With Variable Anti-Influenza Properties V [2]Ziment I, Acetylcysteine: a drug that is much more than a mucokinetic. Biomed & Pharmacother, 1988; 42: 513-520 [3]Crystal RG, Bast A, eds. Oxidants and antioxidants: 1540 S. DE FLORA ET AL. pathophysiologic determinants and therapeutic agents. Am J Med 1991; 91: 1–145. [4]Richman DD, Whitley RJ, Hayden FG, eds. Clinical virology, 4th edn. Washington: ASM Press, 2016 [5]Rouse BT, Horohov DW. Immunosuppression in viral infections. Rev Infect Dis 1986; 8: 850–873. [6]Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Jan 24 [7]Boon ACM, Vos AP, Graus YMF, Rimmelzwaan GF, Osterhaus ADME. In vitro effect of bioactive compounds on influenza virus specific B- and T-cell responses. Scand J Immunol. 2002 Jan;55(1):24–32. [8] De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. Eur Respir J. 1997 Jul;10(7):1535–4[10]Garigliany M-MO, Desmecht DJ. N-acetylcysteine lacks universal inhibitory activity against influenza A viruses. J Negat Results Biomed. ; 2011;10:5. [9]Garozzo A, Tempera G, Ungheri D, Timpanaro R, Castro A. N-acetylcysteine synergizes with oseltamivir in protecting mice from lethal influenza infection. Int J Immunopathol Pharmacol. 2007;20(2): 349–54. [10] Geiler J, Michaelis M, Naczk P, Leutz A, Langer K, Doerr H-W, et al. N-acetyl-L-cysteine (NAC) inhibits virus replication and expression of pro-inflammatory molecules in A549 cells infected with highly pathogenic H5N1 influenza A virus. Biochem Pharmacol. 2010 Feb;79(3): 413–20. [11]Ghezzi P, Ungheri D. Synergistic combination of N-acetylcysteine and ribavirin to protect from lethal influenza Casanova and Garigliany Variable anti-influenza effect of N-acetylcysteine. Journal of Controversies in Biomedical Research 2016; 2(1):1-8. 7 [12]Rahman I1, MacNee W. Oxidative stress and regulation of glutathione in lung inflammation. Eur Respir J. 2000 Sep;16(3):534-54 [13]Synergistic combination of N-acetylcysteine and ribavirin to protect from lethal influenza viral infection in a mouse model.Int J Immunopathol Pharmacol. 2004;17:99–102. [14]Gowdy KM, Krantz QT, King C, Boykin E, Jaspers I, Linak WP, et al. Role of oxidative stress on diesel-enhanced influenza infection in mice. Part Fibre Toxicol. 2010;7:34. [15]Hui DSC, Lee N. Adjunctive therapies and immunomodulating agents for severe influenza. Influenza Other Respi Viruses. 2013 Nov;7(Suppl 3):52–9.[16]Lai KY, Ng WY, Osburga Chan PK, Wong KF, Cheng F. High-dose N-acetylcysteine therapy for novel H1N1 influenza pneumonia. Ann Intern Med. 2010;152:687–8. [17]Mata M, Morcillo E, Gimeno C, Cortijo J. N-acetyl-L-cysteine (NAC) inhibit mucin synthesis and pro-inflammatory mediators in alveolar type II epithelial cells infected with influenza virus A and B and with respiratory syncytial virus (RSV). Biochem Pharmacol. 2011 Sep;82(5):548–55.[18]McCarty MF, Barroso-Aranda J, Contreras F. Practical strategies for targeting NF-kappaB and NADPH oxidase may improve survival during lethal influenza epidemics. Med Hypotheses. 2010 Jan;74(1):18–20. [18]Wu H, Song W, Gao X, Liu N, Wang P, Chen H, et al. Proteomics study of N-acetylcysteine response in H1N1-infected cells by using mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom. 2014 Apr;28(7):741–9. [19]Qianwen Zhang, MS,a,b Yuanrong Ju, MS,a Yan Ma, MS,a and Tao Wang, MSc. N-acetylcysteine improves oxidative stress and inflammatory response in patients with community acquired pneumonia Medicine (Baltimore). 2018 Nov; 97(45): e13087 [20]Kumarasena RS, Senanayake SM, Sivaraman K, et al. Intravenous N-acetylcysteine in dengue associated acute liver failure. Hepatol Int 2010; 4: 533–34.[21]Moradi M, Mojtahedzadeh M, Mandegari A, et al. The role of glutathione-S-transferase polymorphisms on clinical outcome of ALI/ARDS patient treated with N-acetylcysteine. Respir Med 2009; 103(3): 434–441. [22]Szakmany T, Hauser B and Radermacher P. N-acetylcysteine for sepsis and systemic inflammatory response in adults.Cochrane Database Syst Rev 2012; 9: CD006616. [23]Mahmoud Abd El Hafiz A, Mohammed El Wakeel L, Mohammed El Hady H, et al. High dose N-acetyl cysteine improves inflammatory response and outcome in patients with COPD exacerbations. Egypt J Chest Dis Tubercul 2013;62:51–7 [24]Hosakote YM, Jantzi PD, Esham DL, et al. Viral-mediated inhibition of antioxidant enzymes contributes to the pathogenesis of severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:1550–60 [28]Dawei Wang, MD; Bo Hu, MD; Chang Hu, MD; Fangfang Zhu, MD; Xing Liu, MD; Jing Zhang, MD, et al. MDClinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China JAMA.